DBSIS pagalba efektyvesnis ir kokybiškesnis dokumentų valdymas

2023 10 lapkričio

Alytaus  miesto paslaugų centras kartu su savivaldybės viešojo sektoriaus subjektais, kurių finansinė apskaita tvarkoma centralizuotai,  sėkmingai prisijungė prie bendros dokumentų valdymo sistemos DBSIS.
Projektą įgyvendina Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos https://dbsisprojektas.vrm.lt/index.php/apie-projekta/  .
Įstaigos rengiamų 2023 metų III ketvirčio centralizuotos finansinės apskaitos ataskaitų 86 proc. buvo pateiktos elektroninės ir kartu su aptarnaujamomis įstaigomis pasirašytos kvalifikuotais elektroniniais parašais.
Šiandien ne viskas vyksta  sklandžiai, bet tikimės pasiekti racionalumo ir maksimaliai išnaudoti teikiamas DBSIS galimybes. Tuo pačiu įstaiga džiaugiasi mažėjančia popierinių dokumentų administravimo našta.

Direktorė  Loreta Kesminienė

Skip to content