biudžetinė įstaiga

Alytaus miesto  paslaugų centras

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės meras.

Mūsų paslaugos

Alytaus miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų centralizuota finansinė apskaita.

Centralizuota buhalterija

Konsultacijos

 

Alytaus miesto paslaugų centro

Vizija:

pažangi ir demokratiška institucija, teikianti Alytaus  miesto savivaldybės įsteigtiems viešojo sektoriaus subjektams kokybišką finansinę apskaitą.

Misija:

savivaldybės įstaigoms teikti finansinės apskaitos paslaugas ir garantuoti įstaigų finansinių- ūkinių operacijų teisėtumą, finansinės atskaitomybės teisingumą.

Tikslas:

tvarkyti Alytaus miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinę apskaitą centralizuotai, užtikrinti savivaldybės įstaigų ūkinį aptarnavimą.

Skaičiai

Centralizuotai finansinė apskaita tvarkoma  41 Alytaus miesto savivaldybės įstaigai.

švietimo įstaigos

kultūros įstaigos

socialinių paslaugų įstaigos

Viešosios įstaigos

kitos įstaigos

D.U.K

Kokia apskaitos sistema yra naudojama?
Alytaus miesto paslaugų centras centralizuotai buhalterinei apskaitai tvarkyti naudoja finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą  BIUDŽETASVS.
Ar visoms įmonėms galime teikti paslaugas?
Alytaus miesto paslaugų centras gali teikti paslaugas tik Alytaus miesto savivaldybės įsteigtiems viešojo sektoriaus subjektams.
Kam tenka atsakomybė dėl metinio neapmokestinamojo dydžio (NPD) perskaičiavimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo?

Už metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) perskaičiavimą ir pajamų mokesčio sumokėjimą, sumažėjus metiniam NPD, yra atsakingi patys darbuotojai. Darbdaviai nėra įgalioti perskaičiuoti darbuotojams taikytiną metinį NPD. Darbuotojams metinis NPD perkaičiuojamas deklaruojant metines pajamas. Deklaruoti pajamas galima iki pirmos gegužės mėnesio darbo dienos.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2019 02 19.   

Kam turi pateikti darbuotojas prašymą dėl NPD (neapmokestinamojo pajamų dydžio) taikymo/netaikymo?

Prašymą dėl  NPD taikymo/netaikymo darbuotojas turi pateikti įstaigai, kurioje dirba. Įstaiga darbuotojo prašymą pateikia AMPC apskaitą tvarkančiam asmeniui. Darbuotojui NPD taikomas/netaikomas nuo mėnesio 1 d. (už  visą mėnesį).

Kaip įstaiga gali peržiūrėti ataskaitas IS BIUDŽETAS VS?
Ar galima išmokėti iš karto visus atostoginius ir viršijančius 20 darbo dienų ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią?

Darbdavys ir darbuotojas gali susitarti dėl kitokios atostoginių mokėjimo tvarkos, nei numato  DK, pvz.,
kad visi atostoginiai, įskaitant ir viršijančius 20 darbo dienų kasmetinių atostogų trukmę, būtų
išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią. Svarbu, kad darbuotojo ir darbdavio susitarimai nepablogintų darbuotojo padėties, palyginti su ta, kurią numato DK bei kiti įstatymai, tačiau tokiais susitarimas darbuotojo padėtis gali būti gerinama.

AMPC rekomenduoja įstaigos įsakymuose dėl atostogų suteikimo parašyti: „Mokėti atostoginius iš karto visus, įskaitant ir viršijančius 20 darbo dienų kasmetinių atostogų trukmę, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią darbuotojo prašymu“.

Jeigu darbuotojas išeina atostogų keletą dienų arba ne pagal patvirtintą grafiką, tai AMPC rekomenduoja įstaigos įsakyme dėl atostogų suteikimo parašyti (esant darbuotojo prašymui): „Mokėti atostoginius kartu su darbo užmokesčiu darbuotojo prašymu“.

Ar mokami biudžetinėse įstaigose dienpinigiai už vieną komandiruotės dieną?

Ne.

Kiek kainuoja vaiko išlaikymas Alytaus miesto lopšelyje-darželyje?
 • Lopšelio grupėje: vienos dienos maitinimas – 4,10 Eur, fiksuotas mėnesinis mokestis – 25 Eur (pastovus dydis, nepriklauso nuo lankytų dienų, išskyrus karantino metu).
 • Darželio grupėje: vienos dienos maitinimas – 4,40 Eur, fiksuotas mėnesinis mokestis – 25 Eur (pastovus dydis, nepriklauso nuo lankytų dienų, išskyrus karantino metu).
 • Priešmokyklinėje grupėje: vienos dienos maitinimas ugdomojo proceso metu nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d., kai gauna  nemokamus pietus – 2,20 Eur,  vienos dienos maitinimas nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.  – 4,40 Eur, fiksuotas mėnesinis mokestis – 25 Eur (pastovus dydis, nepriklauso nuo lankytų dienų, išskyrus karantino metu).

 

  Iki kada reikia sumokėti (mokantiems per PERLAS terminalą) už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje, kad kvite nebūtų rodoma skola?
  • Iki einamojo mėnesio 24 d. Jeigu už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje paslaugų gavėjai (tėveliai, globėjai) sumoka po einamojo mėnesio 24 d., tai įmoka užskaitoma sekantį mėnesį ir kvite rodoma praeito mėnesio skola. Įmokos po 24 d. į įstaigos sąskaitą įskaitomos (PERLO terminalas perveda) tik sekančio mėnesio pradžioje.

  Ar paslaugų gavėjai (tėveliai, globėjai) privalo mokėjimo pErvedime (atsiskaitantys el. bankininkyste) už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje nurodyti mokėtojo kodą?
  • Dėl įmokos teisingos užskaitos paslaugų gavėjai mokėjimo pervedimo srityje „Mokėtojo kodas“ privalo nurodyti mokėtojo kodą.

  Kur turi kreiptis paslaugų gavėjai (tėveliai, globėjai) dėl kvite neteisingo mokesčio už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje?
  • Paslaugų gavėjai (tėveliai, globėjai) dėl neteisingo kvite nurodyto mokesčio už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje pirmiausia turi kreiptis į švietimo įstaigą ir patikslinti, ar teisingai užpildytas vaiko lankomumo tabelis, ar perduoti visi  nuolaidų teisę suteikiantys dokumentai, ar pateisintos nelankytos dienos. Jeigu visi dokumentai pateikti  AMPC apskaitą tvarkančiam asmeniui, bet kvite nurodyta suma neteisinga, prašome atvykti į Alytaus miesto paslaugų centrą adresu Kaštonų g. 3, Alytus. Turėti asmens tapatybės dokumentą ir vaiko gimimo liudijimą. Dėl asmens duomenų apsaugos AMPC asmeninio pobūdžio informacijos telefonu neteikia.

  Informacija atnaujinta: 2024-05-06

  Leiskite jums padėti

  Apie visus jums rūpimus klausimus galite rašyti mums užpildę užklausos formą:

  Skip to content