Alytaus miesto paslaugų centro plėtra 2022 metais

2022 3 sausio

Šiuo metu AMPC centralizuotai atlieka 31 Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių  švietimo įstaigos buhalterinės apskaitos funkcijas.
Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimu Nr.T-329 nuo 2022 m. birželio 1 d. AMPC perima 6 savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos funkciją. Tokiu būdu bus įgyvendintas Alytaus miesto paslaugų centro steigimo tikslas – tvarkyti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą centralizuotai, užtikrinti savivaldybės įstaigų ūkinį aptarnavimą.
AMPC dirbdama su bendra apskaitos informacine sistema iš dalies standartizavo buhalterinės apskaitos funkcijos procesus, identifikavo pagrindines funkcijų atlikimo, teisinio reglamentavimo ir organizavimo problemas. Sukaupta patirtis leidžia pasiūlyti efektyvesnius sprendimus. Tai sudaro sąlygas AMPC pasiekti kokybiškesnius darbo rezultatus.

Direktorė   Loreta Kesminienė

Skip to content