Su 5 metų veikos gimtadieniu!

2022 3 lapkričio

Tiksi laikrodžiai, bėga dienos ir metai,
Ir tegul susilieja visų geros mintys ir žodžiai šilti
į didžią linkėjimų puokštę.
Tegul metų tėkmė neslopina energijos srauto,
tegul lydi prasmingi darbai
ir poilsio valandos gražios.
O meilė savųjų, pagarba svetimųjų
sustiprina žmogišką laimę.

Sveikiname su įstaigos 5 metų veiklos gimtadieniu! Vertiname pastangas ir nuveiktus darbus įstaigos labui. Linkime stiprybės, nuoširdaus juoko, kūrybinės dvasios, polėkio, draugiškų šypsenų ir dvasinės ramybės !!!

Alytaus miesto paslaugų centro direktorė
Loreta Kesminienė