Paslaugos

Alytaus miesto paslaugų centras teikia centralizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas Alytaus miesto biudžetinėms švietimo įstaigoms pagal pasirašytas sutartis:

  • tvarko įstaigoms skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  • sudaro biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, mokesčių deklaracijas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ataskaitas ir kitus buhalterinės apskaitos informacinius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  • pagal įstaigų pateiktus duomenis apskaičiuoja įstaigų darbuotojams darbo užmokestį, gyventojų ir socialinio draudimo mokesčius, atlieka atsiskaitymus su tiekėjais, tvarko švietimo įstaigų paslaugų gavėjų apskaitą ir kt.;
  • atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.
Aptarnaujamų Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų sąrašas
 

Įstaigos kodas Įstaigos pavadinimas Adresas Internetinės svetainės adresas Elektroninio pašto adresas
Gimnazijos
291055670 Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija Birutės g. 2, LT-62151 Alytus http://vanagogimnazija.lt/  mokykla@vanagogimnazija.lt
191056248 Alytaus Putinų gimnazija Šaltinių g. 1, LT-62345 Alytus http://www.putinai.alytus.lm.lt/ gimnazija@putinai.alytus.lm.lt
191056586 Alytaus Jotvingių gimnazija Topolių g. 20, LT-63319 Alytus http://www.jotvingiai.alytus.lm.lt/ joras@jotvingiai.alytus.lm.lt
Progimnazijos
191055527 Alytaus Dzūkijos mokykla Tvirtovės g. 7, LT-63233 Alytus http://www.dzukija.alytus.lm.lt/ rastine@dzukijosmokykla.lt
191056390 Alytaus Šaltinių progimnazija Lauko g. 23, LT-62338 Alytus http://www.saltiniai.alytus.lm.lt/ saltmok@saltiniai.alytus.lm.lt
191056433 Alytaus Vidzgirio progimnazija Kaštonų g. 3, LT-63316 Alytus http://www.vidzgiris.alytus.lm.lt/ mokykla@vidzgiris.alytus.lm.lt
191056814 Alytaus Likiškėlių progimnazija Likiškėlių g. 12, LT-63162 Alytus http://www.likiskeliai.alytus.lm.lt/ likiskel@likiskeliai.alytus.lm.lt
191056629 Alytaus „Volungės“ progimnazija Volungės g. 2, LT-63181 Alytus http://www.volunge.alytus.lm.lt/ mokykla@volunge.alytus.lm.lt
191056771 Alytaus Panemunės progimnazija A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus http://www.panemune.alytus.lm.lt/ panemunepm@panemune.alytus.lm.lt
191056052 Alytaus Dainavos progimnazija Vilties g. 12, LT-63202 Alytus http://www.dainava.alytus.lm.lt/ dainmok@dainava.alytus.lm.lt
191055865 Alytaus Piliakalnio progimnazija Jiezno g. 1, LT-62265 Alytus http://www.piliakalnis.alytus.lm.lt/ rastine@piliakalnis.alytus.lm.lt
Pradinės mokyklos
193313549 Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla Birutės g. 26, LT-62151 Alytus http://www.senamiestis.alytus.lm.lt/ mokykla@senamiestukas.lt
191055146 Alytaus „Vilties“ׅ mokykla-darželis Volungės g. 28, LT-63182 Alytus http://www.viltiesdm.lt/ vildm@viltis.alytus.lm.lt
191054763 Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis Topolių g. 19, LT-63331 Alytus http://www.drevinukas.lt/ drevinukodm@drevinukas.alytus.lm.lt
291054230 Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla Jaunimo g. 1, LT-63405 Alytus https://sakalelio.lt/ sakprad@sakalelis.alytus.lm.lt
Lopšeliai-darželiai
191052940 Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“ Naujoji g. 32, LT-63254 Alytus http://www.saulute-alytus.lt/ ld@saulute.alytus.lm.lt
291052560 Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ Margio g. 1, LT-62153 Alytus http://www.alytauspusynelis.lt/ ld@pusynelis.alytus.lm.lt
191055331 Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ Likiškėlių g. 14, LT-63163 Alytus http://www.boruzele-alytus.lt/ ld@boruzele.alytus.lm.lt
191054959 Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ Volungės g. 25, LT-63175 Alytus http://www.volungele-alytus.lt/ ld@volungele.alytus.lm.lt
191054610 Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“ Putinų g. 18, 62324 Alytus http://www.alytausputinelis.lt/ ld@alytausputinelis.lt
191054578 Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ Jaunimo g. 15, LT-63314 Alytus http://www.alytausdugaideliai.lt/ darzelis@alytausdugaideliai.lt
191054425 Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“ Jaunimo g. 13, LT-63313 Alytus http://www.alytauslinelis.lt/ darzelis@alytauslinelis.lt
191053280 Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ Studentų g. 4, LT-62256 Alytus https://www.nykstukas.alytus.lm.lt/ ld@nykstukas.alytus.lm.lt
191053323 Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“ Šaltinių g. 3, LT-62346 Alytus http://www.alytausobelele.lt/ ld@obelele.alytus.lm.lt
191053476 Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ Šaltinių g. 26, LT-62341 Alytus http://www.alytaussaltinelis.lt/ ld@saltinelis.alytus.lm.lt
191052755 Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“ Vingio g. 7A, LT-63219 Alytus http://www.alytauspasaka.lt/ info@alytauspasaka.lt
191054044 Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“ Miklusėnų g. 38A, LT-62332 Alytus http://www.vyturelis-alytus.lt/ ld@vyturelis.alytus.lm.lt
191055484 Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ Daugų g. 8, LT-62172 Alytus http://www.ldgirinukas.lt/ ld@girinukas.alytus.lm.lt
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos
291057340 Alytaus dailės mokykla S. Dariaus ir S. Girėno g. 25, LT-62137 Alytus http://www.daile.alytus.lm.lt/ dailesm@daile.alytus.lm.lt
191057492 Alytaus muzikos mokykla Sporto g. 12, LT-62152 Alytus http://www.alytausmuzika.lt/ amm@muzika.alytus.lm.lt
Kitos įstaigos
195320656 Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba Pulko g. 1, LT-62135 Alytus http://www.ppt.alytus.lm.lt/ ampt@ppt.alytus.lm.lt

Informacija atnaujinta: 2020-10-26