Darbo užmokestis

Administracinė informacija

Alytaus mieto paslaugų centro darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

2020 m.

 

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

 

2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Buhalteris 16 1457,13 15,5 1675,81

Už pateiktą informaciją atsakinga vyriausioji buhalterė Violeta Aksomitienė, tel. 8 608  43 29

Informacija atnaujinta: 2022-01-14