Darbo užmokestis

Administracinė informacija

Alytaus mieto paslaugų centro darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m.

 

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m.

 

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Buhalteris

15,5

1654,78

19

1759,15

 

Už pateiktą informaciją atsakinga vyriausioji buhalterė Violeta Aksomitienė, tel. 8 608  43 29

Informacija atnaujinta: 2023-01-16