Darbo užmokestis

Administracinė informacija

Alytaus mieto paslaugų centro darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m.

 

2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Pareigybių (etatų) skaičius 2023 m.

 

2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Buhalteris

19

1716,60

21,5

1786,45

 

 

Už pateiktą informaciją atsakinga vyriausioji buhalterė Violeta Aksomitienė, tel. +370 608 43 298

Informacija atnaujinta: 2024-01-15

Skip to content