Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos teisės aktai

Korupcijos prevencija savivaldybėje

Korupcijos prevencija įstaigoje

Alytaus miesto paslaugų centro korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

Atsakingas už korupcijos prevenciją

Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2018-06-15 įsakymu Nr. V-21 paskirtas atsakingas asmuo vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje:

Pranešk apie korupciją

Apie korupcijos pasireiškimą prašome informuoti el. paštais: info@ampc.lt  ir a.balciuniene@ampc.lt

Informacija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetinėje „Pranešk apie korupcija“

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Alytaus miesto paslaugų centro vadovų ir viešuosius pirkimus atliekančių darbuotojų privatūs interesai deklaruojami ir administruojami elektroniniu būdu  https://pinreg.vtek.lt/app/

Alytaus miesto paslaugų centro darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, yra nustatyti reputacijos ir nešališkumo bei konfidencialumo reikalavimai.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą STT  pagal KPĮ III skyriaus 17 straipsnio 5 dalį, sąrašas (patvirtintas Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus  2022-01-03 įsakymu Nr. V-1 (2023-02-20 įsakymo Nr. V-8 redakcija)).

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį, į pareigas pavadinimas

1.

Alytaus miesto paslaugų centras

Direktorius

Savivaldybės meras

2.

Alytaus miesto paslaugų centras

Direktoriaus pavaduotojas

Direktorius

3.

Alytaus miesto paslaugų centras

Vyriausiasis  buhalteris

Direktorius

Informacija atnaujinta: 2023-02-20

Skip to content