Alytaus miesto paslaugų centras sėkmingai įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės Užimtumo didinimo programą

2018 1 liepos

Alytaus miesto paslaugų centras sėkmingai įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. Užimtumo didinimo programą. Nuo 2018 m. kovo 1 d. AMPC įdarbino 6 mėn. du asmenis, rekomenduotus Alytaus darbo biržos. Tam tikslui Alytaus miesto paslaugų centras gavo papildomą finansavimą 9,4 tūkst. Eur. Skirtos lėšos naudojamos įdarbintų asmenų darbo užmokesčiui. Tai parama ne tik įdarbintiems asmenims, bet ir prieš 8 mėnesius savo darbo veiklą pradėjusiam AMPC kolektyvui.

Direktorė Loreta Kesminienė

Skip to content