Alytaus miesto paslaugų centras pradėjo apskaitos procesų robotizavimą

2020 10 lapkričio

Procesų robotizavimas yra vienas galimų sprendimų rutininių veiklų efektyvinimo problemai spręsti. Esant aiškiai apibrėžtoms užduotims, kur žmogus priima sprendimą, remiantis gaunamais duomenimis ar kažkokiais kriterijais, „robotas“ gali lygiai taip pat kaip ir darbuotojas atlikti tas pačias užduotis ir valdyti išimtis. Buhalterinės apskaitos srityje tokių procesų yra ne vienas, pvz. sąskaitų suvedimas ar išrašymas, įplaukų duomenų sukėlimas į apskaitos sistemą ir kt.
Tačiau kalbant apie robotizaciją, reiktų turėti omenyje ne tik tai, kad robotai padės žmogiškųjų resursų planavime- nebereikės duomenų suvedėjų, bet ir kitą aspektą – jiems ėmus atlikti rutininį darbą, gautai apskaitos informacijai apdoroti specialistai galės efektyviau išnaudoti savo aukštesnes kvalifikacijas ir gebėjimus. Turimų buhalterinių žinių nauda tikrai nepradings, tik reikės daugiau techninių, informacinių technologijų žinių, supratimo, kaip sistemos veikia. Buhalterio darbas kuo toliau, tuo labiau tampa įdomesnis, bet tai jau nebėra vien tik buhalterio darbas.
Alytaus miesto paslaugų centras nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 15 d. įdiegė „Įmokų sudengimo robotuką“ Alytaus miesto švietimo įstaigų vidutiniškai per vieną mėnesį 3700 paslaugų gavėjų įmokų apskaitai tvarkyti.
Dabar pasiekta apie 80 proc. paslaugų gavėjų įmokų sėkmingo sudengimo. Siekiant 100 proc. įmokų sudengimo, susiduriame su problema – neatsakingu mokėtojų požiūriu į savo pervedamus pinigus. Dažnai mokėtojo pavardė skiriasi nuo vaiko už kurį sumokami pinigai. Būtų šaunu, kad mokėtojai (tėveliai, globėjai) banko pavedime nurodytų mokėtojo kodą ar mokėjimo pavedimo „Turinyje“ tik vaiko vardą ir pavardę.

Direktorė Loreta Kesminienė

Skip to content