Skaičiuoklė

Nepanaudotos atostogos darbo dienomis
Metai:
Darbo pradžia:
Darbo pabaiga:
Viso darbo dienų: 0
Neatvykimai administracijai leidus, darbo dienomis:
Atostogauta, darbo dienomis:
Darbuotojui priklauso kasmetinių atostogų už metus, darbo dienomis:
Nepanaudotos atostogos, darbo dienomis: 0
Pastabos

1. Skaičiuoklė taikoma dirbantiems 5 darbo dienas per savaitę.
2. Jeigu darbuotojo darbo laikotarpis pereina į kitus kalendorinius metus, tai nepanaudotos atostogos skaičiuojamos atskirai kiekvieniems kalendoriniams metams. Bendras nepanaudotų atostogų darbo dienų skaičius yra suma nepanaudotų atostogų darbo dienų, paskaičiuotų pagal skirtingų kalendorinių metų dirbtus laikotarpius.

Skip to content